alex erabiltzailea

Antzinatasuna: 5 urte (since Aza 4, 2014)
Mota: Super Administratzailea
Aparteko pribilegioak: Iruzkinak gehitu
Edozein galdera kategoriaz aldatu
Edozein galdera editatu
Edozein erantzuna editatu
Edozein iruzkina editatu
Argitalpenak editatu ezer adierazi gabe
Edozein galdera itxi
Galdera batentzako erantzun bat hautatu
Argitalpen ezezagunen IP helbideak ikusi
Argitalpenak nork bozkatu edo markatu duen ikusi
Sarrerak onartu edo ezeztatu
Edozein argitalpena ezkutatu edo erakutsi
Argitalpen ezkutuak ezabatu
Viewing the newest users page
Viewing the special users page

alex -(r)en aktibitatea

Puntuak: 190 puntu (#18 posizioan)
Galderak: 0
Erantzunak: 1
Iruzkinak: 0
Bozkatu du: 4 galdera, Erantzun 1
Emandako botoak: 5 boto positibo, 0 boto negatibo
Jasotako botoak: 0 boto positibo, 0 boto negatibo

alex -(r)en horma

Mesedez, saioa hasi edo erregistratu horma honetan argitalpenak egiteko.
...