Ongietorri Zalantzak.eus -(e)ra, hemen galderak egin ahal izango dituzu eta komunitatearen beste erabiltzaileengandik erantzunak jasoko dituzu.

Kategoriak

0 boto
Arratsalde on, Gaztelaniazko eta ingelesezko termino hauen itzulpena zuzena den jakin nahiko nuke. - Tumor primario /Tumore primario - Proliferación celular/ zelulen proliferazio - Célula diferenciada /desberdintzatutako zelula - Proceso de diferenciación / desberdintzapen prozesu - Amplificación génica/ gene anplifikazioa - Senescencia/ seneszentzia Bestalde, nola itzuliko lirateke “célula madre neural” edo “neural stem cell” eta “progenitor cell”? Eskerrik asko zuen laguntzagatik,
Aditua (297k puntu) -(r)engatik

Erantzun 1

0 boto
-tumor primario = tumore primario -proliferación celular = zelulen ugaritze -célula diferenciada = zelula diferentziatu, diferentziatutako zelula -proceso de diferenciación = diferentziazio-prozesu -amplificación génica = gene-anplifikazio, geneen anplifikazio -senescencia = seneszentzia -células madre neural = zelula ama neural -progenitor cell = zelula aitzindari
Aditua (297k puntu) -(r)engatik
...