Ongietorri Zalantzak.eus -(e)ra, hemen galderak egin ahal izango dituzu eta komunitatearen beste erabiltzaileengandik erantzunak jasoko dituzu.

Kategoriak

0 boto
y=1/x funtzioa emanda, bi asintota ditu: bertikala (x=0) eta horizontala (y=0). Nola galdetu behar dut asintota horien ekuazioak zeintzuk diren? Nik honela egingo nuke: zein da asintota horizontalaren ekuazioa? Baina esan didate "zein" ,galderetan, bakarrik erabili behar dela erantzuna multzo ezagun baten barruan dagoenean. Orduan, nola galdetu behar dut galderaren erantzuna x=0 lortzeko? mila esker
Aditua (297k puntu) -(r)engatik

Erantzun 1

0 boto
Egokia da galdera mota horretan (ZEIN DA...?) ZEIN galdetzailea erabiltzea. Dudazkoa litzateke “Zein da ... ekuazioa?” ez baizik “Zein ekuazio...?” galdetuko bagenu; kasu horretan, izan ere, ZER galdetzailea litzateke egokiagoa: zer ekuazio du asintota horizontalak?, zer ekuazio dagokio asintota horizontalari? “Zein ekuazio... ?” galdera egitekotan, ekuazio bat baino gehiago izan behar dira, eta horietatik bat aukeratzen da: ... zein ekuazio dagokio asintota horizontalari: x=0 ala x=1?
Aditua (297k puntu) -(r)engatik
...