Ongietorri Zalantzak.eus -(e)ra, hemen galderak egin ahal izango dituzu eta komunitatearen beste erabiltzaileengandik erantzunak jasoko dituzu.

Kategoriak

0 boto
Zelan eman euskaraz "visual analysis / análisis visual" kontzeptua, ahal dela perifrasi barik? Kapitulu bateko izenburua izan behar luke Neuk irudi bat ikusi eta aztertu behar dut (A eta B zatia ditu irudiak), ikusten ditudan ezaugarriak aintzat hartuta, A eta B ren arteko aldeak zein diren igarriko dut; horixe da visual analysis-a egitea. EHUskaratuak-en begiratuta "behatu" agertzen da. Hori ez dut erabili behar, lanean "behatu" portaeraren beitze aktiboa-edo delako. "Begi-azterketa" forma ere aurkitu dut hor, "formaren begi-azterketa" ~ "analisis visual de la forma". "Begi-azterketa" esanda, herrian egin dudan proto-ikerketan okulistarenean egiten omen da. "Ikusizko analisia" eta "ikusizko azterketa" aurki daitezke Interneten. Ikuskera lokalistegiaren eraginpean, akaso, baina forma horri ez diot zentzurik hartzen. Aurretik, eskerrik asko ahaleginagatik
Aditua (297k puntu) -(r)engatik

Erantzun 1

0 boto
Visual erdal izenondoaren ordain gisa, ikus-..., begi-... eta ikusmen-... hitz elkartuak, ikusizko izenlaguna eta bisual izenondoa erabiltzen dira. Azken hori (bisual) Euskaltzaindiaren Hiztegian jasota dago, eta honako ohar hau du: Gehienetan hobestekoak dira begi-, ikus- eta ikusmen- moduko hitz elkartuak. EHULKUren proposamena: analisi bisual, ikusizko analisi, begi hutsezko analisi.
Aditua (297k puntu) -(r)engatik
...