Ongietorri Zalantzak.eus -(e)ra, hemen galderak egin ahal izango dituzu eta komunitatearen beste erabiltzaileengandik erantzunak jasoko dituzu.

PSIKO-, SOZIO-, BIO-... marratxoa bai ala ez? Nola...

0 boto
PSIKO-, SOZIO-, BIO-... marratxoa bai ala ez? Nola lotu behar zaizkio elementu horiek alboko hitzari, marraz ala marrarik gabe? Alegia, "sozioekonomiko" ala "sozio-ekonomiko", "psikopedagogiko" ala "psiko-pedagogiko"? Eta horrelako batzuk kateatuta daudenean: psikosoziopedagogiko / psiko-sozio-pedagogiko, biopsikosoziopatologiko / bio-psiko-sozio-patologiko?
galdetuta Mar 20, 2016 Ehulku Zerbitzua Aditua (33,100 puntu) -(r)engatik

Erantzun 1

0 boto
Halakoetan, terminoa osorik mailegatzea izan da ohikoena, eta ez euskaraz sortzea hitz-elkartea. Beraz, lotuta eta marrarik gabe. Kointuak izan, gainera, kasu hauetan, aurrizkitik gehiago dutela lehen parte horiek (ez dira hitz solte gisa erabiltzen, ez sozio, ez bio, ez psiko, ez pato sozioekonomiko psikopedagogiko psikosoziopedagogiko biopsikosoziopatologiko
erantzunda Mar 20, 2016 Ehulku Zerbitzua Aditua (33,100 puntu) -(r)engatik
...